Stvarna napaka in garancija ter uveljavljanje pravic iz tega naslova:

Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake, kot to predvideva Zakon o varstvu potrošnikov- ZVPOt.

Stvarna napaka

Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, ki ima garancijo ali garancije nima. Tako lahko potrošnik zaradi napake na izdelku, za katerega je bila dana garancija, uveljavlja pravice iz stvarne napake, enako pa se odloči lahko tudi takrat, ko ne želi uveljavljati garancijo za izdelek, za katerega je bila dana garancija.
Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako reklamira pri prodajalcu in to v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake, oziroma v roku 2 let, ko je bilo blago prevzeto s strani kupca.


Potrošnik lahko zahteva po lastni izbiri:

  • Odpravo napake
  • Vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako
  • Zamenjavo blaga
  • Vračilo plačanega zneska


Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik trgovcu v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora trgovec čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora trgovec v roku 8 dni podati potrošniku pisen odgovor.


Garancija


Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija kot jo določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (UL RS, št. 73/03). Seveda je možno, da se garancija nudi tudi prostovoljno za dodatne izdelke oziroma storitve.


V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva:

 • brezplačno odpravo napake
 • če odprava napake ni možna v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek

Na kaj mora biti pozoren prodajalec pri uveljavljanju pravic iz naslova garancije in stvarne napake s strani potrošnika:

 • prodajalec mora biti obveščen o napaki v navedenih rokih ( potrebno je pisno obvestilo s strani potrošnika), če imate le ustno obvestilo, bo le to potrošnik zelo težko dokazoval
 • v obvestilu mora potrošnik natančno opisati napako
 • prodajalec mora imeti priložnost, da stvar pregleda in oceni morebitno napako
 • potrošnik vam mora navesti zahtevo, kaj želi iz uveljavljanja
 • prodajalec mora nujno odgovoriti potrošniku v roku 8 dni – tako v primeru, če ugodite zahtevi kot tudi v primeru, če se ne strinjate z uveljavljanjem napake oziroma garancije

Dokler ne poteče rok 8 dni od pisnega uveljavljanja zahtevka s strani potrošnika, ni kršitve, zato tudi potrošnik ne more uveljavljati pravic preko TIRS ali sodišča.

Razlike med stvarno napako in garancijo


Garancija

  • uveljavljanje
Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelek, za katerega je bila oziroma bi morala biti dana garancija.
  • rok
Potrošnik lahko napako reklamira kadarkoli v garancijskem roku.
  • odgovornost
Potrošnik lahko garancijo uveljavlja pri garantu ali pri pooblaščenem servisu.
  • pravice
   • odprava napake
   • če popravilo ni mogoče ali ga podjetje ne izvrši v roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov, brezhiben izdelek

Stvarna napaka

  • uveljavljanje
Za vsak izdelek, ki ga potrošnik kupi od podjetja.
  • rok
Potrošnik mora obvestiti o napaki prodajalca v 2 mesecih od odkritja napake (subjektivni rok). Po preteku 2 let od nakupa prodajalec ne odgovarja več.
  • odgovornost
Reklamacijo se uveljavlja le pri prodajalcu.
  • pravice
Potrošnik lahko zahteva po lastni izbiri:
   • odpravo napake ali
   • vračilo dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
   • zamenjavo za nov brezhiben izdelek ali
   • vračilo plačanega zneska